System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Advanced Search

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

installed by UNIDATA 

Národopisný sborník okresu Hořického
* Main Title:
Národopisný sborník okresu Hořického
* Sub-Title:
Vydán péčí red. komitétu národopisného odboru v Hořicích

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Red. komitét
* Date of Publication:
1895
* Place of Publication:
Hořice

* Name of the Printer:
E. Beaufort

* Physical Description:
   Size:

   Extent:
423 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Storage Place:
Research Library in Hradec Králové
* Shelf-Number:
I-316 221

* URI:
http://kramerius2.svkhk.cz/kramerius/handle/HKA001/402056Page: [a] (Title Page) [b] [c] [d] (Blank Page) [e] [f] [g] [h] (Blank Page) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 [23] 24 [25] 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 [207] 208 209 210 211 212 213 [214] 215 216 217 [218] 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [249] 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 [274] 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 [285] 286 287 288 [289] 290 291 292 293 [294] 295 296 297 [298] 299 300 301 [302] 303 304 305 306 307 308 [308a] [308b] (Blank Page) [308c] [308d] (Blank Page) [309] 310 311 312 313 314 315 [316] 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 [337] 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 [360] 361 362 363 364 365 366 367 368 [368a] (Blank Page) [368b],[368c] [368d] (Blank Page) 369 370 [371] 372 373 374 375 376 377 378 379 [380] 381 [382] 383 384 [384a] [384b] (Blank Page) [384c] (Blank Page) [384d],[384e] [384f] (Blank Page) 385 [386] 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 [401] 402 403 404 405 406 [407] 408 [409] 410 411 [412] 413 414 415 416 417 [418] 419 420 421 422 423 [424] (Blank Page) [425] (Blank Page) [426],[427] [428] (Blank Page) [429] (Table of Contents) [430] (Table of Contents) [431] [432] (Blank Page)
 
Internal Component Part:
  Introduction - s. [e] - [h];
Chapter - Topografie okresu Hořického - s. [1] - 16;
Chapter - Geologický náčrtek okresu Hořického - s. [17] - 22;
Chapter - Nerosty okresu Hořického - s. [23] - 24;
Chapter - Povětrnost, zvířena a květena okresu Hořického - s. [25] - 31;
Chapter - Výsledky měření a popisu dětí školních v okresu Hořickém - s. [32] - 62;
Chapter - O měření a popisu lidu dorostlého - s. [63] - 70;
Chapter - Lidová mluva na Hořicku - s. [71] - 97;
Chapter - Názory lidu našeho o některých zvířatech a rostlinách - s. [98] - 108;
Chapter - Pověsti z Hořicka - s. [109] - 115;
Chapter - Přísloví a pořekadla na Hořicku - s. [116] - 126;
Chapter - Prostonárodní říkadla a jiná lidová podání - s. [127] - 137;
Chapter - Pověry - s. [138] - 153;
Chapter - Zvyky a obyčeje života rodinného - s. [154] - 173;
Chapter - Náboženské zvyky a obyčeje v okresu Hořickém - s. [174] - 181;
Chapter - Čím se předkové naši živili - s. [182] - 190;
Chapter - Pověry vížící se ke dnům v roce - s. [191] - 200;
Chapter - Kalendář pranostyk - s. [201] - 206;
Chapter - Náš národní kroj - s. [207] - 213;
Chapter - Postup kolonisace v okresu Hořickém - s. [214] - 217;
Chapter - Děje vikariátu Hořického - s. [218] - 248;
Chapter - Vynikající osobnosti okresu Hořického - s. [249] - 273;
Chapter - Sídla a stavby na Hořicku - s. [274] - 284;
Chapter - Popis statku selského - s. [285] - 288;
Chapter - Polní hospodářství na okresu Hořickém - s. [289] - 293;
Chapter - Ovocnictví na okresu Hořickém - s. [294] - 297;
Chapter - Včelařství, rybářství a práce v hospodářství - s. [298] - 301;
Chapter - Nynější průmysl a obchod na okresu Hořickém - s. [302] - [308];
Chapter - Přehled spolků Hořických koncem r. 1894 - s. [308a] - [308b];
Chapter - Přehled spolků venkovských koncem ro. 1894 - s. [308c] - [308d];
Chapter - Ochotnické divadlo v Hořicích - s. [309] - 315;
Chapter - Školství - s. [316] - 353;
Chapter - Ze života starého učitele - s. [354] - 359;
Chapter - Starobylé kříže kamenné na Hořicku - s. [360] - 370;
Chapter - Památky výtvarného umění, zvláště umění sochařského okresu Hořického - s. [371] - 379;
Chapter - O pečetích Hořických - s. [380] - 381;
Chapter - Národní ornament na výšivkách kraje Hořického - s. [382] - [385];
Chapter - Písně a taneční popěvky na Hořicku - s. [386] - 400;
Chapter - Služné kantorů jako ředitelů kůrů a varhany v okresu Hořickém - s. [401] - 406;
Chapter - Housle tenorovky, vynález českého uřitele na Hořicku - s. [407] - 408;
Chapter - Ze vzpomínek českého muzikanta - s. [409] - 411;
Chapter - Národní tance na Hořicku - s. [412] - 417;
Chapter - Několik slov o činnosti hořického národopisného odboru v létech 1892 - 1895 - s. [418] - 423;