System Kramerius
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
Pokročilé vyhledávání

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

installed by UNIDATA 

Kraj Královéhradecký
* ISSN:
1214-5203

* Hlavní název:
Kraj Královéhradecký
* Podnázev:
Orgán národní strany svobodomyslné v severovýchodních Čechách

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
M. Leonier - Pavlík
* Datum vydání:
1910 - 1939
* Místo vydání:
Hradec Králové

* Název vydavatele:
Ludomír Kocourek
* Datum vydání:
od září 1939 -
* Místo vydání:
Hradec Králové

* Název tiskaře:
V. Nejedlý
* Datum tisku:
1910 - 1912
* Místo tisku:
Jaroměř

* Název tiskaře:
Jaroslav Oma
* Datum tisku:
1912 - 1914
* Místo tisku:
Hradec Králové

* Název tiskaře:
Bří Peřinové
* Datum tisku:
1914 - 1931
* Místo tisku:
Hradec Králové

* Název tiskaře:
Novina
* Datum tisku:
od 10.1931
* Místo tisku:
Hradec Králové

* Jazyk:
cze

* Poznámky:
ročník 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 31, 33 není k dispozici; častá změna podnázvů: Časopis pro severovýchodní Čechy (1919); Orgán Československé strany agrární pro severovýchodní Čechy (1919); Oficielní orgán Republikánské strany československého venkova (1919); Orgán Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (od r. 1923); poslední číslo dne 10.5.1945 je zvláštní vydání bez číslování čísla (vydáno ve čtvrtek s označením jako sobotní); změna formátu v letech 1914-1916; významné přílohy: Poučná a zábavná příloha, někdy označená jako Národ se až na výjimky nedochovala (od 4.1910 do 5.1917); Ilustrovaná část poučná a zábavná, s nepravidelnou periodicitou (od 3.1925 do 11.1925);

* Místo uložení:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - společenskovědní knihovna
* Signatura:
neuvedena

* Periodicita:
 
1x týdně v sobotu (od 4.1910)
 
1x týdně v pátek (od 2.1918)
 
2x týdně ve středu a v sobotu (od 1.1919)
 
2x týdně v úterý a v pátek odpoledne s datem dne následujícího (od 1.1922)
 
1x týdně v pátek odpoledne s datem dne následujícího (od 1.1939)

* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

* URI:
http://kramerius2.svkhk.cz/kramerius/handle/HKA001/1356060Datum vydání ročníku: 1910 - 1911 Číslo ročníku: 1(1/464)
Datum vydání ročníku: 1911 Číslo ročníku: 2(1/366)
Datum vydání ročníku: 1912 Číslo ročníku: 3(1/470)
Datum vydání ročníku: 1912 - 1913 Číslo ročníku: 4(1/432)
Datum vydání ročníku: 1914 Číslo ročníku: 5(1/312)
Datum vydání ročníku: 1915 Číslo ročníku: 6(1/254)
Datum vydání ročníku: 1916 Číslo ročníku: 7(1/370)
Datum vydání ročníku: 1917 Číslo ročníku: 8(1/344)
Datum vydání ročníku: 1918 Číslo ročníku: 9(1/296)
Datum vydání ročníku: 1919 Číslo ročníku: 10(1/442)
Datum vydání ročníku: 1920 Číslo ročníku: 11(1/440)
Datum vydání ročníku: 1921 Číslo ročníku: 12(1/512)
Datum vydání ročníku: 1922 Číslo ročníku: 13(1/570)
Datum vydání ročníku: 1923 Číslo ročníku: 14(1/562)
Datum vydání ročníku: 1924 Číslo ročníku: 15(1/622)
Datum vydání ročníku: 1925 Číslo ročníku: 16(1/704)
Datum vydání ročníku: 1926 Číslo ročníku: 17(1/656)
Datum vydání ročníku: 1927 Číslo ročníku: 18(1/728)
Datum vydání ročníku: 1928 Číslo ročníku: 19(1/762)
Datum vydání ročníku: 1929 Číslo ročníku: 20(1/794)
Datum vydání ročníku: 1930 Číslo ročníku: 21(1/786)
Datum vydání ročníku: 1931 Číslo ročníku: 22(1/789)
Datum vydání ročníku: 1932 Číslo ročníku: 23(1/763)
Datum vydání ročníku: 1933 Číslo ročníku: 24(1/770)
Datum vydání ročníku: 1934 Číslo ročníku: 25(1/728)
Datum vydání ročníku: 1935 Číslo ročníku: 26(1/728)
Datum vydání ročníku: 1936 Číslo ročníku: 27(1/736)
Datum vydání ročníku: 1937 Číslo ročníku: 28(1/698)
Datum vydání ročníku: 1938 Číslo ročníku: 29(1/692)
Datum vydání ročníku: 1939 Číslo ročníku: 30(1/582)
Datum vydání ročníku: 1940 Číslo ročníku: 31(1/546)
Datum vydání ročníku: 1941 Číslo ročníku: 32(1/516)
Datum vydání ročníku: 1942 Číslo ročníku: 33(1/506)
Datum vydání ročníku: 1943 Číslo ročníku: 34(1/518)
Datum vydání ročníku: 1944 Číslo ročníku: 35(1/402)
Datum vydání ročníku: 1945 Číslo ročníku: 36(1/110)