System Kramerius
Typy dokumentů

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

installed by UNIDATA * PERIODIKA (3/14915)
* MONOGRAFIE (0/0)

Upozornění pro uživatele:

  • Digitalizované dokumenty podléhající ochranné lhůtě autorského zákona jsou dostupné pouze ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, v tomto případě jsou zpřístupňovány pouze popisné údaje (metadata).
  • Podrobnější informace o Systému Kramerius naleznete v nápovědě.
  • Své dotazy prosím směrujte na adresu: inform@svkhk.cz
  • Tato aplikace zpřístupňuje metadata pomocí protokolu OAI-PMH v2.0 definovaného v rámci Open Archives Initiative. Implementace protokolu je přístupná na adrese http://kramerius.svkhk.cz/kramerius/oai
  • Pro prohlíženi obrazových souborů potřebujete použít plug-in DjVu od firmy Lizardtech, který je možno stáhnout zde.
  • Statistické údaje v závorce informují o počtu titulů daného typu dokumentu / počtu stran, ke kterým existuje obrazový soubor v titulech daného dokumentu.